Přednáška a seminář se zabývají geografickým faktorem a národnostním vývojem středovýchodní Evropy ve 20. století a otázkami jejich statistického zpracování.