Jazyková cvičení jsou koncipována jako intenzivní kurz praktického jazyka. U posluchače se nepředpokládá předchozí jazyková znalost. Praktický kurz I seznámí studenta se základy nizozemské gramatiky a obecnou slovní zásobou. Cílem předmětu je, aby student získal základní ústní a písemné vyjadřovací schopnosti v nizozemštině a byl schopen číst nizozemské texty a sledovat výuku odborných předmětů.