Předmět je jazykovým kurzem maďarštiny, který je určen pro začátečníky, popř. falešné začátečníky; počáteční úroveň odpovídá stupni A0 Společného evropského referenčního rámce. Kurz je veden podle učebnice MagyarOK 1. díl (A1+), náplní kurzu jsou její 1.–3. kapitola.

Celý sylabus předmětu Další areálový jazyk I: Maďarský jazyk (ASE500078) v SIS

Celý sylabus předmětu Volitelný kurz maďarštiny I (ASEV00341) v SIS

Více o výuce maďarštiny na KSES FF UK zde: http://kses.ff.cuni.cz/madarstina/vyuka