Předmět Regenerace a masáž obsahuje základní informace otýkajících se regenerace sportovce. Jedná se o prostředky aktivní a pasivní regenerace, které jsou ve sportu využívány.

  • Základní pojmy z oblasti regenerace (dělení regenerace obecně, dělení regeneračních prostředků, únava a zotavné procesy)
  • Pasivní regenerace (pasivní formy regenerace)
  • Aktivní regenerace je její formy - regenerace pohybem, fyzikální a balneologické procedury, elektroprocedury, relaxační metody používané ve sportu
  • Masáž ve sportu 

Součástí je i aktivní zpracování úkolů týkajících se praktického využití některé z regeneračních procedur a práce s odbornými články z oblasti regenerace ve sportu.