Blok I. Státní instituce - teoretická východiska a konkrétní případové studie

Blok II.  Výzkum politických stran a stranických systémů – možnosti a limity využití kvantitativních metod

Blok III. Lokální a komunální rovina vládnutí - determinanty a specifické charakteristiky, typologizace   

Kurz je podpořen z projektu Operační program Praha – Adaptabilita 2013-2014.