Komiksový seriál Asterix je dnes pojmem, čtou ho nejen děti, ale také laická i odborná veřejnost. Budeme se zabývat tímto fenoménem a zároveň se poučíme o tom, co nám seriál říká nejen o minulosti, ale i o době vzniku a národech, které Asterix se svým kumpánem navštíví. Také se zaměříme na možnosti využití seriálu ve výuce na základní, střední škole, popř. na škole vysoké.