Teologie svátostí je nedílnou součástí systematické teologie. Z ostatních částí systematické teologie navazuje především na kristologii-soteriologii a eklesiologii. Skrze svátosti vstupuje vykoupený člověk ve společenství církve do Kristova velikonočního tajemství. Svátosti jsou osobním začleněním člověka do dějin spásy jak na individuální, tak na komunitární rovině. Nabízený kurz vychází z dnes preferovaného pojetí této disciplíny, které klade do popředí jedinečnost každé jednotlivé svátosti a celek vnímá jako živý organismus. Úvodní část je věnována analýze pojmu mysterion - sacramentum. Dále jsou probírány svátosti křesťanské iniciace, které konstituují křesťanskou existenci. Navazuje pojednání o zbývajících svátostech nakolik specifickým způsobem rozvíjejí bytí a jednání křesťana. Poslední část tvoří souhrnný pohled na svátostný organismus. Kurz je pojat jako dvousemestrální (Teologie svátostí 1: KSTE029; a 2: KSTE016). Předmět je povinným kurzem oboru katolická teologie.