Seminář otevřený především projektům teoreticky ukotveným v sociální antropologii či metodologicky v kvalitativním výzkumu. V průběhu semináře budeme postupně rozpracovávat dílčí části projektů bakalářských prací: od specifikace výzkumného tématu a výzkumných otázek, přes volbu a diskuzi metodologie a konkrétních technik výzkumu, zpracovávání teoretického ukotvení práce, sondáže a jejího vyhodnocení po textuální reprezentace výzkumu a rešerší.