Seminář má za cíl naučit studenta/studentku připravit
biblickou hodinu / vyučovací hodinu pro mladé lidi, předškolní a školní děti.