Podpůrný kurz pro předmět "Metodologický seminář".