Antropologie náboženství se považuje za holistickou disciplínu, která náboženské fenomény zasazuje do co nejširších kulturních a sociálních kontextů. Na sociální vědy má také poměrně dlouhou historii, během níž se vytříbila některá její "klasická" témata jako víra a rituál, magie, čarodějnictví a šamanství, trans a posedlost, misie a náboženská akulturace atd. S některými z těchto témat se během semestru seznámíme prostřednictvím klasiků, ale i aktuálních studií, které jejich význam mnohdy značně posouvají. "Navštívíme" takto různé exotické terény, kde bývalo tradičně spatřováno pole působnosti antropologie, ale antropologické vidění budeme uplatňovat i na současnou západní, resp. severní civilizaci. Během semestru se dotkneme všech hlavních náboženských systémů, nicméně pro podrobnější studium některého z nich je třeba si zapsat specializované přednášky na religionistických pracovištích. 

Možnosti pro studenty, kteří se zapojili do činností přispívajících ke zvládání pandemie covid-19:
- rozšíření konzultací
- možnost odevzdat seminárních prací později
- mimořádná kompaktní výuka ve zkouškovém období
- možnost kurz přerušit a v ZS 2021 si nechat uznat dílčí úkoly.