Sellars tvoří spolu s Quinem pilíře analytické filosofie USA a tím i analytické filosofie druhé poloviny XX. století vůbec. Avšak zatímco Quine si svým 'lehkým perem' získal velice rychle značný věhlas, Sellarse, jehož texty byly mnohem hůře srozumitelné, vpodstatě proslavili až jeho žáci: Jay Rosenberg, Robert Brandom, Ruth Millikan a další. Dnes se však čím dále tím jasněji ukazuje, že Sellars poněkud předběhl svou dobu a nastolil problémy, ke kterým se měla analytická filosofie teprve pracně propracovávat.

K tématům, která Sellars nastolil, patří zejména
- kritika empirismu jakožto základu epistemologie (zde je klíčový zejména jeho text Empiricism and the philosophy of mind) a návrh výkladu lidské mysli z pozic "verbálního behaviorismu";
- kritika canrapovské sémantiky a návrh v podstatě funkcionalistického pojetí významu založeného na chápání jazyka jakožto specifického druhu pravidly řízené činnosti; a
- kritika tradičního chápání abstraktních objektů a tradiční metafyziky vůbec; návrh "čistě procesuální metafyziky".

Na semináři bude podrobně probírán zejména Sellarsův text Empiricism and the philosophy of mind a poté některé jeho texty z oblasti filosofie jazyka. Sewminář je určen pro pokročilé studenty, kteří se orientují v analytické filosofii a jsou schopni samostatně pracovat s obtížnými filosofickými texty (v angličtině).