Předmět moderní teologie seznamuje studenty s nejvýznamnějšími teologickými koncepty důležitých osobností teologie XIX. a XX. století. Na konci kurzu by měl být student schopen analyzovat základní typy teologického myšlení současnosti a identifikovat jejich předchozí formy, měl by též dokázat samostatně hovořit k jednotlivým disciplínám systematické teologie v souvislosti s těmito směry a osobnostmi.