Předmět poskytuje úvod do problematiky zpracování statické grafiky na počítači s ohledem na použití jak v elektronických tak tištěných médiích. Vysvětlení základních pojmů, technologií a způsobu práce s grafickými programy zde bude doplněno o některé principy používané v DTP. Obecné zákonitosti a postupy jsou kombinovány s praktickými ukázkami práace s nejrozšířenějšími grafickými SW.