Jde o úvodní kurz k bezpečnostní politice, tzn. že seznamuje s tím, co je to bezpečnost, bezpečnostní politika a bezpečnostní systém. Vymezuje základní pojmy a teoretické přístupy k chápání bezpečnosti. Věnuje se základním oblastem bezpečnostní politiky jako je obranné a vojenské politice státu, zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, ochraně zdraví a života občanů, plnění mezinárodních bezpečnostní záruk.