Četba a interpretace Porfyriových Sentencí, jež jsou pokusem o systematizaci Plotinovy nauky týkající se vztahu duše a těla, charakteristik tělesného a netělesného, intelektu v jeho jednotě a mnohosti. Posluchači ÚFaR si mohou kurs zapsat jako magisterský nebo výběrový; posluchači ETF jako seminář z filosofie nebo výběrový kurs. Atest bude udělen za překlad a výklad pasáže textu nebo za seminární práci.