Předmět si klade za cíl probudit ve studentech zájem o kulturní dějiny zdraví a nemoci a seznámit je se základními pojmy a koncepty asijské medicíny. Studenti budou umět vybrané pojmy a koncepty zasadit do kulturně-historického kontextu a budou s to je kriticky posoudit (i v medicíně platí historia magistra vitae).