Přednáška představí transformaci kulturních systémů domorodců Střední a Jižní Ameriky po příchodu Evropanů, od dramatických změn bezprostředně po conquistě po dlouhodobé procesy koloniální doby až po objasnění aktuálních problémů. Důraz je kladen nejen na faktografii, ale především na pochopení mechanismů kulturního vývoje a kulturní změny. Seminář doplňující přednášku představí konkrétní problémy studia indiánských kultur. Podmínkou pro zkoušku je docházka na seminář a vypracování recenze na jeden z titulů ze seznamu doporučené literatury. Zkouška je ústní, vyžaduje znalost faktografie i pochopení souvislostí.