Kurz na úrovni B2 / C1 kombinuje prezenční výuku (1 x 90 min. týdně) s individuální prací přes internet. Kurz obsahuje autentické materiály - texty, videa, audio-soubory z medií jako "Die Zeit", "Arte", "3sat", tematické okruhy jsou např. studium, život v Berlíně, společenské a interkulturní otázky - o kterých doufáme, že vzbudí zájem na straně studentů a budou kvalitním podnětem pro diskuzi. Kurz je financován z Evropských strukturálních fondů jako součást grantového úkolu "Inovace jazykové výuky v rámci akreditovaných bakalářských programů uměleckých a humanitních oborů CZ.2.17/3.1.00/33369" podporovaného v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.