E-learningový kurz na úrovni pro pokročilé je zaměřen především na studenty, kteří se chtějí během relativně krátké doby připravit na zkoušku JC FF UK či osvěžit jazykové znalosti a nemají možnost se pravidelně účastnit prezenční výuky (např. kvůli práci v ateliérech či kombinované formě studia). Kurz obsahuje interaktivní a tutorované aktivity, časová náročnost kurzu je cca. 2 hodiny týdně. Obsahově je kurz zaměřen na gramatické jevy a textové druhy (argumentativní esej, shrnutí odborného textu) nutné pro zkoušku B2- či B2+. Atestace: Kurz je zakončen zápočtem, který je udělován na základě úspěšného zvládnutí min. 70 % obsahu. Kurz bude zpřístupněn 3.10. účastníkům kurzu, dostanete mail s daty k přístupu.