Tento kurz je společný pro všechny anglické kurzy na tomto portálu a slouží jako základní zdroj informací.