Seminář má za cíl zajímavým způsobem intenzivní práce s danými texty seznámit studující s dějinami snah o sbližování pozic křesťanských církví. Kritickým rozborem dokumentů a jejich vlivu na současný stav ekumenického rozhovoru i širší ekumenické vzdělanosti bude vytvořen předpoklad pro následnou samostatnou, informovanou a kompetentní práci absolventky/absolventa kurzu v oblasti mezicírkevního porozumění.