Semestrální kurz pojednává základní otázky péče o duši. Nezůstává přitom pouze v popisné rovině jednotlivých skupin a situací, kterých se pastýřská péče týká, ale chce projít základní teologická východiska duchovní péče.