Kurz je zaměřen na přípravu studentů na jejich vstup do učitelské praxe v oblasti vyučování matematiky. Studentům jsou ilustrována různá netradiční matematická prostředí, ve kterých rozvíjejí nejen své matematické schopnosti při řešení úloh, ale rozvíjejí didaktické schopnosti při formulování nových úloh, predikování míry obtížnosti úloh pro žáky, vytváření kaskád úloh a nových úlohových prostředí.