Základní kurz katechetiky je úvodem do katechetické práce,
tedy do teorie a praxe předávání víry. Zabývá se důvody, cíly, obsahem a
formami katechetické práce, jejími adresáty a metodami. Absolvent / absolventka kurzu by měl(a) získat přehled o
celé disciplíně a současné katechetické diskuzi, měl(a) by být připraven(a)
v dalším semestru absolvovat katechetický seminář.