Základní kurz homiletiky je úvodem do kazatelského umění.
Kurz vychází se současné praxe, předkládá základy teologie homiletiky,
nastiňuje dějiny oboru, základní vzdálené i konkrétní principy přípravy nedělní
nebo kazuální homílie. Absolvent / absolventka kurzu by měl(a) získat přehled o
celé disciplíně a současné katechetické diskuzi, měl(a) by být připraven(a)
v dalším semestru absolvovat homiletický seminář.