Kurz má za cíl položit základy pro prakticko-teologickou práci. Kromě definice disciplíny, jejího vztahu k ostatním teologickým i humanitním disciplínám a nástinu jejích dějin bude řešit metodické otázky problému teorie a praxe, bude se ptát na místo působení praktické teologie, zabývat se zkušeností, jako jejím základním principem a v úvahách o člověku, Ježíši a církvi teologicky pojedná pole její práce.