Učebnice: Hans H. Ørberg, Lingua Latina per se illustrata. Pars I. Familia Romana. FAMILIA ROMANA obsahuje vše nezbytné z latinské morfologie i syntaxe a základní slovní zásobu 1500 slov. Třicet pět kapitol (capitula) tvoří sled výjevů a příhod ze života jedné římské rodiny ve 2. století našeho letopočtu. Každá kapitola je rozdělena na 3 až 4 čtení (lectiones) a skládá se z několikastránkového textu doprovázeného čtením gramatiky GRAMMATICA LATINA, třemi cvičeními PENSVM A, B, C a seznamem nových slovíček. Na konci tohoto svazku jsou morfologické tabulky, římský kalendář, abecední slovník a gramatický rejstřík. Probereme 7-8 kapitol. Díky četbě souvislých textů od samého začátku kurzu se naučíme mnohé z antických reálií, které nám pomohou hlouběji proniknout do textů antických autorů.

Kniha je dnes nejúspěšnější učebnicí latiny v zahraničí i u nás; využívá induktivní metodu výuky. Text, který je student s to přečíst a pochopit ihned, a to bez překládání a vysvětlování ve svém mateřském jazyce, povzbuzuje studenty k další četbě a učení. Každé slovní spojení je srozumitelné per se, protože význam všech nových slovíček a funkce gramatických tvarů buď zcela vyplývají z kontextu, nebo jsou objasněny, je-li to nutné, ilustracemi či poznámkami na okraji stránky. Výuka podle této metody je velmi příjemná.