Pojďte s námi objevovat rozličné krajiny severních Čech, naslouchat příběhům z dávné minulosti i dnešních dnů, zamýšlet se nad tím, jak se ztrácí a znovu rodí vztah člověka k místu, odkud pochází.