Cílem přednášky je stručně seznámit studenty s antickou mentalitou ve vztahu k masové zábavě v jejích různých formách. Budeme se zejména zabývat různými formami masové zábavy, od představení řeckého a římského divadla (dramatu; angl. performance) po sportovní zápolení, gladiátorské zápasy jakož i závody koňských spřežení a naumachie (lat. spectacula, angl. spectacles). To všechno můžeme vnímat jako představení kulturní, která se povětšinou odehrávala při různých slavnostních příležitostech.