Stěžejním cílem tohoto kurzu je naučit studenty získávat informace specifické pro chemii z různých informačních zdrojů, tyto informace zpracovávat a výsledky prezentovat. Specifický cíl kurzu je seznámení studentů s chemickými databázeni, zvláštnostmi "chemické" typografie, prací s odbornými texty, metodikou tvorby prezentací a interpretací výsledků.