Apple logo
Vítejte v e-learning kurzu Apple na Univerzitě Karlově.

Kurz představuje prostředí Apple a seznamuje s využitím nástrojů na platformě Apple při výuce a při studiu.