Povinně volitelný kurz Heterogenní varianty a volitelný kurz pro ostatní.