Základy programováni pomocí jazyka Visual Basic. Určeno jako doplňek k přednášce Zaklady algoritmizace a programovani vyučované na UK pro studenty učitelství v kombinaci s matematikou.