Tento kurz si klade za cíl obeznámit studenty s běžně používanými překladatelskými metodami a nejčastějšími úskalími při překladu z rodného i cizího jazyka. Tyto metody jsou pak aplikovány na vybrané úryvky z angloamerické prózy i poezie, ukázky novinářské angličtiny. Převážná část seminárních materiálů se v tomto kurzu překládá z angličtiny do češtiny. Požadavky k zápočtu: Aktivní účast v seminářích a odevzdání digitálního portfolia všech překladů vyhotovených během semestru.