KÓD PŘEDMĚTU: OB2301031

Tento kurz si klade za cíl obeznámit studenty s běžně používanými překladatelskými metodami a nejčastějšími úskalími při překladu z rodného do cizího jazyka. Tyto metody jsou pak aplikovány na vybrané úryvky, v drtivé míře novinářské češtiny. Seminární texty se v tomto kurzu překládají z češtiny do angličtiny.