Jedná se o semestrální kurs zaměřený na četbu a analýzu angloamerické literatury ? především prózy. Až na několik výjimek se jedná o díla současných autorů. Mezi rozhodující kritéria při výběru seminárních materiálů patří jak obsah, tak i formát a jazyk daného díla, neboť hlavní náplní seminářů je tzv. ?close reading? (detailní četba vybraných textů). Analýza textů vychází jak z tradičních kritických postupů, tak z moderních (pragmatičtěji zaměřených) metod, jejichž cílem je především rozvíjení kritického myšlení a jazykových dovedností studentů. Jedná se jmenovitě o metody RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, tedy ?Čtení a psaní ke kritickému myšlení?).