Jedná se o návazný semestrální kurz zakončený písemnou a ústní zkouškou.
Prerekvizita: OB2301013