Profil kurzu: Předmět "Americká literatura I" tvoří komplementární kurz, v jehož přednáškové části se student obeznámí se základní vývojovou linií americké literatury od 17 až po konec 19. století, včetně historického a sociálního pozadí. Tato výkladová část je prakticky podepřena ilustrativními ukázkami americké prózy a v menší míře i poezie. Přednášky tedy v chronologickém sledu uvádějí konkrétní (víceméně jednolitá) období v americké literatuře, která jsou vesměs koncipována jako literární reflexe daného historického období. Na přednášku pak navazuje tzv. "close reading session",  tedy řízené čtení zadaných seminárních textů v angličtině, které lze vnímat jako průvodní materiál k přednáškovému výkladu.

Požadavky k udělení zápočtu: Aktivní účast v seminářích, kratší závěrečná esej (600 slov).

Požadavky k ústní zkoušce: krátká prezentace a diskuse na jedno ze sedmi témat, které se objeví při státní zkoušce