On-line podpora pro výuku povinného studijního předmětu Fonetika a fonologie I a II [OB2307A08 a OB2307A09] určeného studentům prvního ročníku bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice v rámci oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání.