Předmětu má vybavit studenty znalostmi stavby a zejména funkce lidského těla v jeho ontogenetické proměně jako propedeutického profesního základu pro povolání učitele odborného výcviku a praktického vyučování. Důraz bude položen na základní znalosti struktury lidského těla, řídící a regulační systémy s ohledem na vývoj a biologické zvláštnosti vývoje dítěte, pubescenta a adolescenta.