Online podpora volitelného kurzu "Reflexe dobrovolnické praxe", určeného studentům navazujícího magisterského studia učitelství pro 2. a 3. stupeň, speciální pedagogiky a psychologie. Cílem kurzu je podpořit reflektivní a sebereflektivní kompetence studujících, kteří vykonávají dobrovolnické aktivity ve výchovně-vzdělávací nebo sociální oblasti při přímé práci s klienty.