On-line podpora kurzu ON23142327 Násilí v rodině pro studijní obor Pedagogika.