On-line podpora kurzu OPNQ2P121B Kapitoly z psychologie a sociologie zdraví pro studijní obor Pedgogika.