Cílem předmětu je pochopit evaluaci jako prostředek zvyšování kvality a efektivity ve vzdělávání a naučit se pracovat s vybranými nástroji hodnocení. Kurz se soustředí vysvětlení významu evaluace a autoevaluace školy, volbu vhodných kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů. Ve druhé části se soustředí na hodnocení práce učitelů a hodnocení učení žáků po jejich rezultativní i procesuální stránce.