Obsahem kurzu je charakteristika vývojových tendencí a socio-ekonomická charakteristika staroegyptské společnosti a její historie v průběhu 3. tis. př. Kr. Tohoto cíle bude dosaženo studiem nejen písemných a ikonografických pramenů, ale zejmémna analýzou tzv. hmotné kultury a památek pocházejících z tehdejší doby. V rámci kurzu budou hojně využívány i metodologické závěry vyplývající z aplikace příbuzných disciplín, jako např. geofyzikální a dálkový průzkum Země, geoinformatika, antropologie a geologie. V rámci kurzu budou využívány i prameny získané při výzkumu Českým egyptologickým ústavem.