Předmět je určen zejména studentům se specializací Hv. Praktická harmonie představuje výběr z nauky o harmonii, a to těch jevů, jejichž praktické ovládání na klávesovém hudebním nástroji je nezbytnou podmínkou pro výkon povolání hudebního pedagoga. Předmět je zaměřen na prohloubení jak základních poznatků klasicko-romantické harmonie (trojzvuky a stěžejní čtyřzvuky i vícezvuky v oblasti diatoniky, mimotonální dominanty v oblasti chromatiky). Veškeré jevy jsou prezentovány na problematice úprav lidových písní, které představují jednak materiál vysokých estetických kvalit, jednak látku v rámci studia hudební pedagogiky nepostradatelnou. Materiál lidové písně se v tomto kontextu stává nezbytným předpokladem pro zvládnutí teoretických problémů harmonie i ostatních hudebně teoretických a hudebně historických disciplín, ale také pro osvojení dovedností v disciplínách praktických.