V kurzu Kořeny evropské civilizace se budeme zabývat antickými počátky evropské (potažmo euroatlantské) civilizace, které vedle mladších křesťanských tradic tvoří základy naší kultury.

Kurs zajišťuje Katedra dějin a didaktiky dějepisu.