Kurz představuje aplikaci analytických metod v kriminalistické praxi. Cílem kurzu je zopakování principů základních analytických metod ve formě aktivního rozhovoru se studenty.