Kurz Španělština B1. 2 Blended Learning je určen studentkám a studentům, kteří mají úroveň B1.1.
Výuka probíhá ve čtvrtek od 10.50 prezenčně. Látka probraná v hodině a úkoly na další hodinu budou zaznamenány v Moodlu.
V pátek ráno bude do Moodlu zadávána samostatná práce, která tvoří další část kurzu. V Moodlu najdete postup práce a seznam úkolů, které bude potřeba splnit.
Vždy bude uvedeno, jakou formou je potřeba úkol splnit, a datum odevzdání.
Je nezbytné, aby úkoly byly plněny pravidelně a včas.
V kurzu bude používána kniha Vente 2, Edelsa (Libro del Alumno y Libro de ejercicios).
Zápočet se uděluje za: pravidelnou aktivní účast, včasné odevzdávání úkolů, závěrečný test.